Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
làng rượu Vọc

Làng rượu Vọc

Làng Vọc nằm cuối huyện Bình Lục, cái rốn của Hà Nam nên mệnh danh là vùng đất “chiêm khê mùa thối”, quanh năm ngập nước. Nổi tiếng với nghề…