Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
làng chài Cái Bèo

Làng chài Cái Bèo

Làng chài Cái Bèo, còn gọi là làng chài Vụng O, nằm trên Đảo Ngọc thuộc quần đảo Cát Bà, huyện đảo Cát Hải; đây là một trong những ngôi…
diều Đại Trà

Cánh diều Đại Trà

Ở Hải Phòng, nhiều nơi có diều sáo, nhưng không ở đâu có những cánh diều độc đáo như ở tổng Đại Trà (gồm địa phận 2 xã Đại Đồng,…