Skip to content Skip to footer

Người sáng lập

Address: Hà Nội, Việt Nam
Brief info

Ngô Quý Đức là người có nhiều năm gắn bó với các làng quê Việt, là người sáng lập ra dự án Về làng.
Anh có mong muốn được đưa các giá trị văn hoá của làng quê, của nghề truyền thống, của các sản phẩm thủ công Việt đến với cộng đồng không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới.

Leave a Comment