Skip to content Skip to footer

Biên tập viên

Address: Bắc Giang
Brief info

Hạnh là cựu sinh viên khoa tiếng Nga trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, là một người hướng ngoại, vui vẻ và dễ hoà đồng ngoài ra Hạnh cũng rất thích tham gia các hoạt động ngoại khoá, giúp đỡ mọi người.
Tham gia Về làng với vị trí hỗ trợ trong việc tìm kiếm & tổng hợp thông tin, Hạnh mong muốn được chia sẻ nhiều hơn các giá trị văn hoá ở làng quê Việt đến với công đồng, đặc biệt là Bắc Giang - quê hương của Hạnh.

Leave a Comment

Đặng Thị Hạnh » Về làng